ส.อ.ท.เล็งเสนอกระทรวงพลังงาน จัดระเบียบนโยบายส่งเสริมโซลาร์เซลล์ใหม่ นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทด… Read More